Správa sítě

Pod pojmem správa sítě rozumíme kompletní přesun starostí o bezproblémové fungování počítačové sítě a veškeré kancelářské a výpočetní techniky na jednu firmu - správce sítě, specializující se na tuto oblast. Tato správcovská firma pak řeší veškeré problémy, které se na Vaší síti vyskytnou. Velmi důležité je také zajištění preventivní ochrany proti možné ztrátě důležitých dat díky neodobornému zásahu nebo nějaké nepředvídatelné nehodě počítače. Počítá se samozřejmě také s vysokým stupněm ochrany Vašich citlivých interních dat proti úniku informací například pomocí internetu nebo zničení počítačovými viry. S tím samozřejmě souvisí i kompletní zhodnoceni stávající situace a nalezení optimálního řešení pro budoucí požadavky včetně jeho realizace.

 

Výhody

  • Vy se nemusíte starat prakticky o nic a přesto máte jistotu bezpečně fungující počítačové sítě.
  • Nemusíte zaměstnávat IT profesionála na plný úvazek, kterého je potřeba pravidelně školit a vyplácet mu slušný plat, aby Vám po proškolení nedělal správu sítě u konkurence. Naše společnost má tým proškolených profesionálů - správců sitě pro různé oblasti IT scény a pravidelně jim zajišťuje další školení a certifikace. Vy pak máte vždy k dispozici člověka, který je schopen vyřešit konkrétní problém. Navíc finanční zátěž pro Vás za takovouto službu je podstatně nižší, než zaměstnat jednoho člověka na plný úvazek.

Výhody jsou tedy minimálně dvě - ta první je finanční úspora pro správu sítě a ta druhá je širší a profesionálnější paleta schopností našeho týmu.

Navíc jako partner je firma, která neonemocní, nečerpá dovolenou a své služby fakturuje.